Ugrás a tartalomra

Mi a részvételi költségvetés?

A részvételi költségvetés célja bevonni Csíkszereda Megyei Jogú Város lakosságát egy demokratikus döntési folyamatba, ahol a helyi költségvetés egy részének optimális elköltési módját vitatják meg. A folyamat feltételezi a lakosok aktív részvételét a közösségük problémáinak meghatározásában és megoldásában.

Arra bátorítjuk a csíkszeredaiakat, hogy vegyenek részt a helyi érdekű beruházásokat érintő döntésekben. Így válhat a részvételi költségvetés a helyi közigazgatás fontos eszközévé, és biztosíthatja a döntéshozatali folyamat átláthatóságát.

A részvételi költségvetés programhoz bárki csatlakozhat, aki betöltötte a 18. életévét és csíkszeredai lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel rendelkezik. A projektjavaslatokat benyújthatják:

 • polgárok, egyénileg;
 • egyesületek, alapítványok és civil szervezetek;
 • sportklubok;
 • kereskedelmi társaságok.

A csíkszeredaiak az alábbi kategóriákban javasolhatnak projekteket, ötleteket:

 • mobilitás, akadálymentesítés és biztonságos közlekedés (sétányok, járdák, gyalogosövezetek, közlekedést szolgáló utak javítása, hozzáférhetőség növelése fogyatékkal élők számára, videós megfigyelő rendszerek stb.);
 • zöldövezetek, játszóterek és szabdidős létesítmények;
 • közterületek rendezése (utcabútorzat, közvilágítás stb.);
 • oktatási- és kulturális infrastruktúra;
 • sport infrastruktúra;
 • digitális város.

A benyújtott projektjavaslatoknak a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

 • közérdekű célt szolgáljanak;
 • kapcsolódjanak / kapcsolódhassanak olyan beruházásokhoz, amelyek Csíkszereda közigazgatási területén levő közterületet érintenek;
 • a javaslatok ne tartozzanak Csíkszereda önkormányzatának egyéb, vissza nem térítendő finanszírozási programjainak hatálya alá (például civil szervezetek, sportegyesületek stb.);
 • ne legyenek összeegyeztethetetlenek és ne álljanak ellentétben az önkormányzat más, folyamatban lévő terveivel vagy projektjeivel;
 • ne legyen kereskedelmi vagy reklám jellegük;
 • ne legyen politikai vagy nemzetiségi jellegük;
 • ne eredményezzenek jelentős működtetési költségeket (pl. karbantartás, szerzői jogok fizetése stb.) a megvalósítás után;
 • területileg legyenek jól behatárolhatóak és ne legyenek túl általánosak;
 • ne haladják meg az egy projektre jóváhagyott maximális 100.000 lejt (ÁFÁ-val együtt);
 • Csíkszereda területén kell megvalósulniuk;
 • illeszkedniük kell az érvényben levő általános városrendezési tervbe (PUG), valamint az övezeti rendezési tervbe (PUZ).

A projekt benyújtásához a következő információk szükségesek (amelyet a projekt formanyomtatványa tartalmaz):

 • a projekt címe: legyen tömör és hivatkozzon a projekt kulcsszavaira;
 • a projekt kezdeményezőjének azonosító adatai és elérhetősége: név, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail cím;
 • a kategória pontos megjelölése, amelybe a projekt besorolható;
 • a projekt leírása: a probléma részletes leírása, a szükségletek pontos megnevezése, a projekt jótékony hatásainak megjelölése, legtöbb öt oldal (A4);
 • a projekt helymegjelölése: cím, térkép, területbesorolás;
 • a projekt haszonélvezőinek megjelölése;
 • a projekt költségvetése: a hozzávetőleges költségek (ÁFÁ-val) feltüntetése;
 • csatolt dokumentumok: fotók, vázlatok, rajzok, más igazoló dokumentumok;
 • a kezdeményező részvétele a projektben: önkéntesség, társfinanszírozás vagy anyagi támogatás alapján;
 • a felületre feltöltött projektjavaslat már nem módosítható;

A projekt benyújtására szolgáló formanyomtatványhoz csatolt fájlok esetében a PDF formátumú csatolmányokat 5 MB, míg az JPG, JPEG, PNG kiterjesztésű képeket 1 MB terjedelemig fogadjuk el.

Egy benyújtandó projekt maximális értéke 100.000,00 lej (20.000 euró) lehet ÁFÁ-val együtt.

A részvételi költségvetés szabályzata elérhető innen

A 2024-es részvételi költségvetés ütemterve a következő:

 • április 9. – május 5.: a projektötletek benyújtása ezen az űrlapon 
 • május 6. – május 30.: a projektötletek elemzése, értékelése
 • május 31. – június 16.: szavazás
 • június 17. – június 24.: a szavazatok érvényesítése
 • június 25.: eredményhirdetés